fredag 20 september 2013

Med Filmen som språk


Flexlär 2013 är en projektsatsning på folkbildningens flexibla lärande från Folkbildningsrådet. Här på re:flexbloggen kan du under 2013 läsa blogginlägg från de pågående projekten.

Projektet Med Filmen som språk är ett projekt som vänder sig till ungdomar/unga vuxna med diagnos grav språkstörning. Syftet är att hitta andra vägar att kommunicera än via språket. Genom filmskapande ges möjligheter till alternativ kommunikation. Filmen som medel är idag på frammarsch genom att det bland annat finns möjlighet att göra enkla filmer via iPad och iPhone som kan spridas enkelt via nätet. Utvecklingen går i rasande fart och mycket tyder på att film som kommunikationskanal blir allt viktigare i framtiden. Ett exempel är jobbsökning via film, man skapar sitt eget CV med film. Vi tror att genom att visa ungdomarna olika sätt att skapa och förmedla filmer stärker vi deras styrkor och intressen (då ungdomar ofta har stort intresse att bruka film på olika sätt) och samtidigt erbjuder en kunskap för framtidens kommunikation. Självkänslan och självförtroende ökar när man har fått skapa något personligt.

Kursen varvas med fysiska/praktiska träffar men också några nätträffar där det kommer ges utrymme för ungdomarna att reflektera och dela tankar och idéer. Vi har fått tips från en deltagare på vår informationsträff om appen Grid Player som är en kommunikationsapp och som kan användas för alternativ till mailkommunikation med ungdomarna. Mellan träffarna kommer vi att sända uppdateringar via sms som sammanfattar vad vi har gjort och vad som sker vid nästa träff. Dessa sms kommer att vara i filmformat.

De svårigheter som vi har stött på är att vi från början inte visste fullt vad det innebär att ha en grav språkstörning. Med föreläsning och dialog med en mamma till en ungdom med grav språkstörning, som även var den som initierade behovet av en kurs anpassad för målgrupper, fick vi mer kunskap och insikt om vår målgrupp så att  vi kunde söka efter rätt verktyg för just denna målgrupp. 
Bild på mobiltelefon med app

Nästa svårighet vi stötte på var att hitta tillräckligt många deltagare med denna diagnos, eftersom det är en osynlig diagnos. Men genom denna mammas kunskap och genom tips har vi nu fått ihop tillräckligt många deltagare för att starta kursen. Vi har också lärt oss att många i målgruppen har dubbeldiagnos tillsammans med grav språkstörning. Något som är bra att tänka på  så att vi i framtiden kan anpassa vår metod. 

Den tredje svårigheten vi har stött på är all den nya tekniken som vi inte helt och hållet behärskar än, exempelvis Wordpress, olika pedagogiska forum på nätet, appar mm. Men genom att bland annat testa och gå den nätpedagogiska kursen så lär vi oss hela tiden nya saker.

Jag är övertygad om att ungdomarna har en hel del kunskap med sig som vi får möjlighet att lära oss, både deras egna metoder för lärande men också nätbaserade metoder. Så samtidigt som vi lär ut så lär vi oss såsom i linje med folkbildnings anda och med lust och glädje att vilja lära sig tillsammans och utforska. 

Länk till projektets blogg.

/Rinella Grahn- Studieförbundet Vuxenskolans regionförbund i Skåne

2 kommentarer:

  1. En gemensam resa - med mycket nya erfarenheter! Ser fram emot vår träff den 14 okt då vi ska dela med oss av erfarenheter, lära mer om språkstörning och digitalt lärande! Britt-Marie

    SvaraRadera
  2. Oerhört spännande arbete som ni driver. Det finnsfler och fler kontaktnät för oss som har barn med grav srpråkstörning. DHB (Döva och hörselskadade barnoch barn med språkstörning), Talknuten (Afasiförbundet), Facebookgrupper osv. JAg sprider detta projekt i mina kanaler. Behöver du kontakter i Stockholmsregionen är du varmt välkommen att höra av dig.
    /Ulrika Tellander. SV-medarbetare på förbundskansliet samt förälder till son med grav språkstörning.

    SvaraRadera