torsdag 31 mars 2011

Hur utvecklar vi det nätbaserade flexibla lärandet så att det blir en naturlig del av vår verksamhet?

Jag har arbetat med flexibelt lärande till och från sedan början av 2000-talet och trots att det satsats både pengar och andra resurser inom folkbildningen är min bild att utvecklingen har gått mycket långsamt framåt. Många ser fortfarande det fysiska mötet som kärnan i studiecirkel. Med den digitala utvecklingen ökar möjligheten till nya kreativa former för lärande – idag har vi oändliga möjligheter att arbeta med, men ändå sitter vi fast i att ofta fortsätta göra som vi alltid gjort. Och det är kanske inte fel men vi tappar så många nya möjligheter om vi inte tar till oss lite mer av det nya också!

Nu ser jag dock en ljusning. Efterfrågan på utbildning, tillgång till lärplattformar och digitala material ökar. I det projekt som jag skall arbeta med under året kommer jag att ta fasta på just det – att se nya möjligheter i det flexibla lärandet och skapa nätverk inom SV för att öka det nätbaserade flexibla lärandet.
Some rights reserved CC Attribution Share Alike. "Nätverk" by Intedinmamma

Och då handlar det inte bara om att öka antalet distanscirklar, utan att se möjligheterna i att använda alla de digitala verktyg som finns idag både inom pedagogiska resursen på folkbildningsnätet och i andra lättillgängliga verktyg på internet. Förhoppningsvis kommer cirka 30 seminariedagar genomföras under hösten. Min förhoppning är att Folkbildningsnätets nya communityplattform ”FBNSM” skall kunna leva upp till de förväntningar som finns i att vara en lättanvänd och modern plattform som fungerar för studiecirklar på nätet!

/Eva Odelius-Hennevelt
SV förbundskansliet

fredag 25 mars 2011

Utmaningar och möjligheter

Att göra något för allra första gången. Jag har ju vetat ett tag att jag ska skriva ett blogginlägg och då startar processer i många av hjärnans delar.

Vad innebär det? Vilken tidigare erfarenhet har jag av bloggar? Inte mycket om jag ska vara ärlig, fast jag förstår att det är viktigt för andra som både skriver och som följer. För personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga anges det ofta som ett viktigt stöd. Också mer konkreta frågeställningar som inte bara berör form och teknik infinner sig. Vad vill jag säga? Skulle detta med blogg kunna vara något jag kan ha nytta av utöver den denna övning?

När det gäller formen känner jag mig säkrare efter att ha tagit del av Ingelas bloggskola på re:flex.

Innehållsmässigt vill jag ge en lägesbeskrivning av vårt projekt ”Anpassad IT i vardagen” för personer med kognitiva funktionsnedsättning med tema hälsa, kultur och natur. Det är både spännande och utmanande att vara i början av ett nytt projekt när det fortfarande fattas många pusselbitar. Jag är fullt uppe i rekryteringsprocessen. Vi har haft ett upptaktsmöte med handplockade tema-pedagoger på skolan. Tillsammans gjorde vi en SWOT-analys om möjligheter och hinder.

I slutet av Folkbildningens vägval och vilja står det hur det går till när man gör en SWOT-analys. Kan rekommenderas. Alla är med på idén både utifrån att det finns ett behov av denna kurs och att det skulle vara stimulerande att anta denna utmaning. Nu gäller det bara att få OK med förutsättningar som timmar mm.

När det gäller rekrytering av tekniskt stöd går det sämre. Där har både plan A och plan B spruckit, men jag vidhåller att det är en utmaning och inte ett problem (än). Att jag inte känner mig så stressad beror till stor del på att vi flyttat fram kursstart till augusti eftersom vårt elevhem ska hinna färdigrenoveras. Det är svårt att konkurrera med näringslivets ersättningsnivåer och att precis kunna ange vad som ingår. Idén med att göra ett projekt är att inte veta säkert, att kasta sig ut och hoppas att fallskärmarna löses ut och gör dom inte det då är det också en lärdom.

Och så till huvudpersonerna. Hur får vi fatt i dem? Jag har precis varit i Stockholm på FKS (Föreningen för Kognitivt Stöd) inspirationsdagar och presenterat denna kursidé.

Den bär! Många kom fram efteråt. Så nu gäller det att formulera tydliga inbjudningar till blivande deltagare med funktionsnedsättning och stödpersoner. När man träffar en massa entusiaster och får höra om nya möjligheter och projekt provas automatiskt ens egna idéer. Ett av inslagen handlade om möjligheter med Smartphones för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Ett projekt i His satsning "Hjälpmedel i fokus". Tänk om det var det vi skulle satsa på istället för att anpassa bärbara datorer? Men efter några ytterligare några tankar och samtal med fler initierade känns vår idé rätt just nu.

En kursidé som innebär att hitta ett upplägg för en distanskurs för denna målgrupp. Att samla och utveckla material och bildstöd som möjliggör deltagarstyrda kursupplägg och kursutvärderingar, http://www.cortexutbildning.se/. Att skapa en anpassad och kognitivt tillgänglig miljö på närträffar. Att ge möjlighet till support mellan träffar och - inte minst - ge möjlighet till ett livslångt lärande på egna villkor.

Något som bär mig just nu är dels möjligheterna med folkbildning och flexibelt lärande och dels det stora behov av tillgång till IT för personer som idag står utanför, till exempel unga vuxna med kognitiva funktionshinder.

Annat spännande på inspirationsdagarna var dyslexiförbundet satsningar med att till exempel lära ut att lägga ut information i form av film istället för skriven text på webbplatser. His projekt i Norrland med webbsamtal i ett förenklat gränssnitt som stöd för anhöriga. Dessutom fick jag kontakt med ett företag som kan låna ut provlicenser med svensk talsyntes under mitt projekt så att skriven information på Internet kan bli tillgänglig för den som inte kan läsa.

Nu har jag överskridit den gräns som Mathias satt för lämpligt antal ord så det är bäst jag slutar och startar en egen blogg.

Kerstin Gatu
Mora Folkhögskola

onsdag 23 mars 2011

Ekologiskt nätverk i Stockholm, med IT-teknik som resurs

Det som gjorde att jag blev sugen på att utveckla en projektidé, var en negativ överraskning som jag fick när jag besökt KRAV:s hemsida för att kolla på certifierade företag i Stockholm, inom det ekologiska näringslivet. Flera av företagen hade endast en vanlig hemadress som kontaktmöjlighet. De skickligaste kunderna hade flera kontaktmöjligheter såsom telefonnummer, mobilnummer, e-post och hemsidor. Jag blev intresserad av att hitta någon organisation som förenar alla företagare eller aktiva inom den ekologiska rörelsen i Stockholm.
Det verkar som att det finns några nätverk men ingen av dem fungerar som de ska, för att gynna sina medlemmar. Jag kollade en community (http://transitionsweden.ning.com) som jag trodde skulle kunna bli en motor för miljörörelsen med dagens IT-teknik, men det verkar som att utvecklingen går ganska trögt. Samma sak med ett annat nätverk som kämpar för klimatet (http://klimataktion.se/stockholm). Man kan se hur aktiva ungdomar försöker använda Internet som verktyg för att påverka samhället men de har inte konkreta erfarenheter i livet för att driva en effektiv IT-verksamhet för folk som jobbar inom näringslivet. Därför blev jag motiverad att utveckla en vision och idé för att bilda en organisation för dem som jobbar och/eller sysselsätter sig för att driva omställningen i praktiken. För detta syfte blev Folkbildningsrådets möjligheter att hjälpa sina medlemmar genom IT-teknik som resurs toppen.

Projektet är till för att hjälpa alla som vill driva fram det ekologiska både praktiskt och teoretiskt på olika sätt. Många känner inte till de stora möjligheter som idag erbjuds med bl.a.~mobilt bredband, mobila telefoner och IT-baserad teknik, som finns för att uppmuntra interaktion, kommunikation, lärande och kunnande. De funktioner som kommer att användas under projektets utveckling är bl.a. livesändning, videokonferens, webbkamera och videosamtal via mobiltelefon. Vi kommer att testa olika former av sociala medier också.

Jag hoppas på att projektet kommer att ge åtminstone två resultat: dels flera studiecirklar, med intresserade deltagare och en förening som vi kallar för ”eko08.net” som kommer att driva vidare den ekologiska näringen såsom: ekologisk odling, uppfödning, förädling och turism.

Just nu håller jag och mina medarbetare på med en detaljerad planering för genomförandet av vårt projekt. Vi har hittat nästan 500 möjliga deltagare som kan bli medlemmar i det framtida nätverket också.

Mer information om detta projekt, finns på vår hemsida, som ännu inte är i full gång. Där kan vi ge dig mer information, under de närmaste månaderna.
Detta innebär att även du som läser denna blogg kan hjälpa till om du har möjligheter.

Mvh
Rafael

måndag 7 mars 2011

PLE för livslångt lärande

Jag är projektledare på Västerås folkhögskola för ett projekt stöttat av Folkbildningsrådet som heter "PLE för livslångt lärande".

En PLE är en personlig lärmiljö (personal learning environment) på nätet. De flesta har säkerligen inte reflekterat så mycket över sin PLE - även om de faktiskt har en. När man har behov av lärande - oavsett om det gäller jobb, studier eller fritid - så kanske man googlar, kollar Wikipedia, läser på något forum och tittar på några nättidningar. En PLE består dels av sådant - var du lär - men också hur din lärmiljö är organiserad och på vilka sätt du hittar nytt material. Har du en liten sökruta inbäddad i din browser, kanske? Hittar du nya lästips genom sociala bokmärken? Följer du någon eller några på Twitter? Är du med i någon facebookgrupp eller följer du någon community?

Ett schematiskt exempel på hur en organiserad PLE kan se ut (de flesta personliga lärmiljöer är nog mer komplexa). Dubbelklicka på bilden för full storlek.

Projektet går i första hand ut på att hjälpa ett dussintal deltagare på den allmänna kursen på distans på Västerås folkhögskola att bygga, utveckla och organisera sina personliga lärmiljöer så att de kan förbättra sina studieresultat, men också för att de ska kunna ta med sig sina nyvunna kunskaper till framtida lärsituationer (i såväl studier som arbetsliv).

Överlag går projektet väl framåt. Över förväntan till och med, skulle jag vilja påstå. Deltagarna är positivt inställda och nyfikna. Till exempel drev de igenom att vi skulle starta projektet två veckor tidigare än tänkt! :)

Men klurigheter stöter vi på längs vägen och här är tre av dem:

1 - Vi är vana att arbeta med distansstudier på min skola, men i detta projekt är det en speciell twist eftersom det vi samtalar om, diskuterar och fortbildar oss kring är ett dussintal lokala lärmiljöer (även om de till stora delar finns på Internet). Får någon problem är det inte alltid lätt att avgöra vad det är som strular och därmed hur problemet ska avhjälpas.

2 - Varje vecka har vi något tema. Vi pratar om sociala bokmärken, Twitter, mindmapping, sökmotorer och så vidare. Genom att ha veckoteman får vi folkbildande samtal. Man tipsar, man hjälps åt och diskuterar. Men det finns en balansgång här. Tanken är att vi ska bygga, utveckla och organisera personliga lärmiljöer. Så vi får inte styra för mycket bara för att vi vill ha bra samtalsämnen, utan vill någon sticka iväg åt ett annat håll måste det vara OK.

3 - Det kortsiktiga målet med projektet är alltså att hjälpa ett litet antal deltagare på den allmänna kursen på distans att bygga, utveckla och organisera personliga lärmiljöer på nätet. Men det långsiktiga målet är att omfamna många fler deltagare än ett dussintal. Den grupp vi arbetar med nu i projektet är målmedvetna, nyfikna, hjälpsamma och i vissa fall också mycket tekniskt kunniga. Så det är en lättarbetad grupp. Vi har inte i projektet så här långt lärt oss något om hur man kan arbeta med dessa viktiga frågor med mindre studiemotiverade deltagare.

Förhoppningsvis hittar vi fler klurigheter efter vägen, och lösningar på dem därtill!

/Mathias Anbäcken - Västerås folkhögskola