tisdag 8 november 2011

Sociala media som stöd för digital delaktighet

Åsa folkhögskolas Flexlärprojekt 2011

Efter ett noggrant utvecklings-, förankrings- och rekryteringsarbete under våren drog vi igång projektets pilotkurs i månadsskiftet augusti/september. Intresset i Astma- och Allergiförbundet för att delta i kursen var mycket stort och när vi startade hade vi 12 mycket positiva och motiverade deltagare i kursen. Vi hade medvetet valt att blanda gruppen, åldersmässigt och näterfarenhetsmässigt (åldersspannet var mellan 27 och 79). Vi beslöt att försöka genomföra kursen helt och hållet på Facebook och med hjälp av Fb´s gruppverktyg.

Fokus under kursens första fem veckor låg på att i samtalsform och med hjälp av konkreta exempel plocka fram vilka möjligheter Facebooks gruppfunktion gav lokala/regionala föreningar att stärka och utveckla sina organisationer och framför allt att skapa goda mötesplatser för medlemmarna. Efter några veckor fick deltagarna skapa sina egna testgrupper (hemliga) där de, under handledning av oss kursledare, kunde experimentera så mycket de ville och bli ”vän” med tekniken och verktyget. Därefter gick vi även igenom hur man skapar och använder en blogg och på samma sätt fick deltagarna skapa sina egna bloggar och experimentera med deras användning. Det viktigaste steget blev sedan att deltagarna skapade och i sina föreningar förankrade och bjöd in medlemmarna till de slutliga Facebookgrupperna och att de började använda gruppen och bloggen just för att stärka närheten och samtalet medlemmarna mellan.

Så långt är vi nu när detta skrivs. Det är roligt och givande för oss kursledare att arbeta med denna kurs. Visserligen har det bitvis blivit tyngre än vi tänkt eftersom flera av deltagarna har större brister i sina grundläggande datakunskaper än vi trott. Flera kan t ex inte klippa ut och klistra in en länk, flera är rädda att testa olika möjligheter eftersom de inte vill göra bort sig eller blir oroliga att något ska gå sönder om de gör fel. Vi har fått använda telefon i flera fall och instruera långsamt och metodiskt. Detta har, med något undantag, fungerat och alla deltagarna är så här långt med, ingen har hoppat av även om aktiviteten är högst varierande.

Efter dessa första veckors fokus på teknik (vilka knappar trycker man på och i vilken ordning?) försöker vi nu föra in samtalet mer och mer på hur man som administratör och moderator stödjer ett aktivt samtal i den föreningens grupp som man snart ska sjösätta. Hur får man igång aktiviteten i gruppen, hur håller man igång den och hur utvecklar man den. Flera av deltagarna har också goda idéer om hur de ska använda sin förenings Facebookgrupp för att i det fysiska rummet lära äldre föreningsmedlemmar att använda datorn för att de ska kunna delta i föreningens digitala aktiviteter i Facebookgruppen.
"Facebook", CC BY SA 2.0 by _Max-B on Flickr

Vi kursledare förändrar, under kursens gång, vår roll från att inledningsvis ha varit mycket aktiva instruktörer med stegförsteg-instruktioner till att mer och mer bli bollplank, handledare och samtalspartners i deltagarnas ”learning by doing” – processer. Vi ser fram emot fortsättningen och avslutningen av kursen och som vi ser det nu finns det förutsättningar (även många anmälda på väntelista) att, med vissa korrigeringar, genomföra kursen som en ordinarie kurs i Åsa folkhögskolas utbud under nästa år.
/Solveig Enberg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar