tisdag 29 november 2011

Rörlig lärdom på nätet

Projektets plan för genomförande siktade högt, och skulle redan i sin första form integrera flera olika studieverksamheter med ”rörlig kunskapsspridning” som ledord. I projektet skulle ingå att skapa och ta del av material, som lätt av deltagarna själva skulle kunna byggas ut och anpassas för olika studiebehov och sammanhang, och sammanföra såväl olika kursdeltagare som olika åldersgrupper kring ett gemensamt studiematerial. När budgeten till projektet låg klar, fick vi bestämma en (betydligt) snävare inriktning, och ringa in vad vi ansåg vara kärnan i projektidén: nämligen att skapa och sprida sitt eget material. Det blev naturligt att arbeta med den åldersgrupp i projektet som redan från början haft fokus och ansågs vara den mest ”tekniksvaga”, nämligen seniorerna.

Projektets inriktning har sedan dess varit att skapa sitt eget studiematerial, som andra lätt kan ta del av, och att lära sig ta del av andras material. Vi har arbetat med film och rörlig/ljudsatt bild för att skapa material för kunskapsspridning. När vi började arbeta satte vi givetvis inga särskilda krav hur pedagogisk avsändaren skulle vara, men däremot att kunskap och berättande skulle vara ledord, och att materialet skulle vara beskrivande för den som tog del av det. Det viktiga är ju att visa, att det är tämligen lätt nå andra med kunskap – och lätt att ta del av andras kunskap, och såldes nå insikten om att det är lätt att ”på egen hand” skapa en studieverksamhet utan behov av lokaler, administration eller utifrånkommande stöd. Den inre drivkraften och lusten att utbyta information, att föra diskussioner mm, kan utföras av alla projektets deltagare hemifrån, med egen utrustning och på eget initiativ.

Den naturliga förlängningen av detta, är alltså att se i vilken grad det går att avveckla närvaron av särskild pedagogisk personal och fysiska träffar (vi har haft 4 st) –den pedagogiska rollen skall ju i möjligaste mån flyttas till deltagarna, och de fysiska lokalerna skall kunna vara var och ens eget hem, med dator och andra redan befintliga hjälpmedel som tavla och klassrum.

Vi har lockat med film, av flera skäl. Dels är det ett effektivt och levande sätt att ta till sig kunskap, och dels är skapandet av den såpass lättillgängligt genom flera vardagsföremål som kameror, telefoner och datorer. Ett skäl att ”locka” med film i ett sådant här sammanhang, är också att det är en arbetsform som skapar ett mycket kreativt klimat – vilket är en stor tillgång när man förutsätts skapa ett eget studiematerial. Sedan är också ”lär dig göra film” ännu litet lockande, och skapar en positiv nyfikenhet i sig, framförallt för den mer eller mindre tekniksvaga målgrupp vi arbetar med.

Innan jul (vi trodde innan denna bloggvecka, skr. anm.), skall deltagarna ha fått igång ett utbyte av filmpublikationer på Youtube, och sedan på egen hand kunna gå vidare från första till sista steg med endast varandra och sina erfarenheter som stöd för nya publikationer.

Det vi kommer att gå vidare med, är projektets grundtanke att låta skapandet av eget studiematerial integrera olika verksamhetsområden. Vi har hittills sett hur lätt det är, med förhållandevis lite tekniskt stöd/utbildning i starten, att starta och genomföra en sådan process. Däremot har det varit svårare att fasa ut ”lärarna” eller en ledande person från den aktiva processen utan att denna klingar av; det verkar vara den svårare biten att lösa inför framtiden.
/Håkan Tegnestål, Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar